Bogusław Balicki

    PLAKATY Balicki & Łabęcki    |    PLAKATY Balicki    |    NOTA    |    WYDARZENIA   

TYPOKONSTRUKCJA 4
5 III 2010


LINKI


Na stronie Miejskiej Galerii Sztuki
Typo & Konstrukcja 4
5 marca – 11 kwietnia 2010, wernisaż 05.03, (piątek) godz. 18.00
Tematem cyklu wystaw Typo & Konstrukcja są plakaty posługujące się – jako głównym elementem kompozycji – układami typograficznymi i konstruktywistycznymi. Celem ekspozycji jest zapoznanie polskiej publiczności z pracami najważniejszych twórców w tej dziedzinie projektowania oraz pokazanie jak się ona rozwija, jakie oblicza przybiera, a przede wszystkim w jaki sposób można tworzyć sztukę użytkową, osiągając wysokie walory artystyczne. Wszystkie prezentowane na wystawie prace pochodzą ze zbiorów Galerii Plakatu i Designu Muzeum Narodowego w Poznaniu.
[czytaj całość]

Na stronie VoxDesign
Tematem cyklu wystaw Typo & Konstrukcja są plakaty posługujące się – jako głównym elementem kompozycji – układami typograficznymi i konstruktywistycznymi.
Celem ekspozycji jest zapoznanie polskiej publiczności z pracami najważniejszych twórców w tej dziedzinie projektowania oraz pokazanie jak się ona rozwija, jakie oblicza przybiera, a przede wszystkim w jaki sposób można tworzyć sztukę użytkową, osiągając wysokie walory artystyczne.
[czytaj całość]

Na Facebooku
[czytaj całość]

Na stronie DesignTeka
Typo & Konstrukcja 4
typografia/wystawy/Łódź
08.03.2010
Tematem cyklu wystaw Typo & Konstrukcja są plakaty posługujące się – jako głównym elementem kompozycji – układami typograficznymi i konstruktywistycznymi.
Wystawa odbywa się w Galerii Willa w Łodzi, przy ulicy Wólczańskiej 31, od 5 marca do 11 kwietnia 2010 roku.
[czytaj całość]

Na stronie Plaster Łódzki
Tytuł: Typo & Konstrukcja 4
Kiedy: 05.03.2010 - 05.03.2010 18.00 - 20.00
Gdzie: Galeria Willa - Łódź
Kategoria: Wystawa
[czytaj całość]

Na stronie Łódź Design
Nieprzypadkowo cykl wystaw pod wspólną nazwą Typo & Konstrukcja odbywa się w Łodzi – to właśnie w tym mieście tendencje konstruktywistyczne – związane z aktywnością awangardy lat 20. XX w. – rozwinęły się w sposób szczególny. Nowe podejście do grafiki, próbujące zjawisko formy wyprowadzić z tekstu, oraz nadać jej utylitarny, a zarazem analityczny charakter, kształtowało się wokół działalności artystycznej i wydawniczej międzywojennych ugrupowań BLOK, Praesens, a.r., a po II wojnie światowej w łódzkiej Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych.
[czytaj całość]

Na stronie pręgowski.pl
„Typo & Konstrukcja 4” prezentowana w Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi to ekspo- zycja wyjątkowa. Jest ona jedną z niewielu cyklicznych wystaw plakatu w Polsce, o tak precyzyjnie określonym polu zainteresowań. Obszarem tym niezmiennie od 1996 roku pozostaje plakat typograficzny o proweniencjach konstruktywistycznych. Łódź, w której przedwojenne tradycje sztuki geometrycznej w dużym stopniu wpłynęły na kształtowanie tożsamości większości działających w tym mieście projektantów, zdaje się być naturalnym ekosystemem dla takiej właśnie ekspozycji.
[czytaj całość]

Na stronie Wirtualna Łódź
Celem ekspozycji jest zapoznanie polskiej publiczności z pracami najważniejszych twórców w tej dziedzinie projektowania oraz pokazanie jak się ona rozwija, jakie oblicza przybiera, a przede wszystkim w jaki sposób można tworzyć sztukę użytkową, osiągając wysokie walory artystyczne.
[czytaj całość]

Na stronie Pinkpixel
Plakaty Bogusława Balickiego i Stanisława Łabęckiego w odróżnieniu od pozostałych akcentują zamkniętą płaszczyznę plakatu; przyporządkowane jej układy liternicze mają geometryczną strukturę, której charakter ustala krój użytej czcionki.
[czytaj całość]ZDJĘCIA