Bogusław Balicki

    PLAKATY Balicki & Łabęcki    |    PLAKATY Balicki    |    NOTA    |    WYDARZENIA   


Wystawa w Księgarni Mała Litera w Łodzi
ETC
Bogusław Balicki
Wystawa plakatów powstałych po 1975 roku.              


Kontynuując cykl spotkań związanych z projektowaniem graficznym w "małej literze", przygotowaliśmy wybór prac Bogusława Balickiego z lat 1975 - 2009.

wernisaż: 1 lutego 2012 r. środa, godz. 18
wystawa czynna do 28 lutego 2012 r.  ->  czas trwania ekspozycji został przedłużony do 11 marca 2012 r.

Są to plakaty powstałe po okresie współpracy autora z Stanisławem Łabęckim (w ramach spółki autorskiej Balicki & Łabęcki).
Bogusław Balicki jest autorem lub współautorem wielu plakatów do wydarzeń kulturalnych - charakterystycznym dla łódzkiej szkoły plakatu. Ma ona specyficzne konstruktywistyczno - typograficzne tradycje.

Twórczość Bogusława Balickiego wpisywała się zazwyczaj w nurt postkonstuktywistycznej abstrakcji geometrycznej, cechowała się też wykorzystaniem nierzadko przetworzonej typografii. Często jako element lub punkt wyjściowy do budowania projektu autor wykorzystywał interferencje wytwarzane sztucznie lub z celową przypadkowością w strukturach rastrowych czy pikselowych.

Obserwował i inspirował się odbywającym się w ostatnich latach XX w. przełomem technologicznym w technikach komputerowo wspomaganego procesu projektowania graficznego i analogicznych sytuacjach dotykających internetowej dystrybucji informacji czy nowoczesnej poligrafii. Poszukiwał tam nowej filozofii projektowania i wykorzystywania typografii.

Na licznych pracach znajdziemy jego ulubiony Glaser, Data70, OCR-A czy projektowane autorsko litery bitmapowe, a przede wszystkim kroje pism z rodziny Helvetica. Przez lata wykładał w łódzkich uczelniach (Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego i Akademii Humanistyczno Ekonomicznej).


    

    

         

    

    

    

    zdjęcia wykonali: Zdzisław Ślosarczyk i Inga Kaźmierczak